Haljastuse inventuur

Teenuse kirjeldus

Haljastuse inventuur

Olemasoleva haljastuse inventuur annab ülevaate objektil asetsevast taimestikust.

Varasemalt nimetati vastavat inventuuri ka dendroloogiliseks inventeerimiseks, dendroloogiliseks inventuuriks või puittaimestiku hindamiseks.

Haljastuse inventeerimise eesmärk on selgitada välja kasvukohatüübid, väärtusliku puittaimestiku ja kaitsealuste liikide kasvukohad ja nende säilitamise vajadus ning määrata sellest lähtudes kindlaks hoonestusala ja tehnotaristu paiknemise võimalused. Haljastuse inventeerimisel selgitatakse ka välja looduslikku tasakaalu ohustavate taimeliikide kasvukohad.

Haljastuse inventeerimine hõlmab kogu detailplaneeringu, ehitusloa, ehitusteatise või kaevetööloaga hõlmatud ala ning sellega külgnevad juurdepääsuteede ja tehnovõrkude ning muu taristu ehitusega seotud alad piires, kus ehitustööd võivad otseselt või kaudselt mõjutada säilitatavat haljastust.

Meie inventeerijad on vastavat haridust omavad erialaspetsialistid, kelle poolt koostatud inventuurid aitavad sobitada rajatise olemasolevasse keskkonda ning koostatav dokumentatsioon on sobilik ehitusprojektide kooskõlastamiseks.

Tallinnas, Viimsi, Rae ja Harku vallas on haljastuse inventuuri läbi viimine ning vastava dokumentatsiooni koostamine nõutud enamus ehitusprojektide menetluste juures.

Oluline on märkida, et alates 2020 aastast nõutakse Tallinnas kõikide kavandatavate ehitusprojektide raames (v.a. muruplatsidel, õuealadel ja viljapuuaedades) ka rohttaimede uuringut ning täiendavalt tuleb antud aladel läbi viia looduskaitseliste väärtuste seire.

Rohttaimede uuringu ja looduskaitseliste väärtuste seire kohta loe lähemalt vajutades ll olevale lingile

Teenuse kirjeldus

Haljastuse inventuur

Olemasoleva haljastuse inventuur annab ülevaate objektil asetsevast taimestikust.

Varasemalt nimetati vastavat inventuuri ka dendroloogiliseks inventeerimiseks, dendroloogiliseks inventuuriks või puittaimestiku hindamiseks.

Haljastuse inventeerimise eesmärk on selgitada välja kasvukohatüübid, väärtusliku puittaimestiku ja kaitsealuste liikide kasvukohad ja nende säilitamise vajadus ning määrata sellest lähtudes kindlaks hoonestusala ja tehnotaristu paiknemise võimalused. Haljastuse inventeerimisel selgitatakse ka välja looduslikku tasakaalu ohustavate taimeliikide kasvukohad.

Haljastuse inventeerimine hõlmab kogu detailplaneeringu, ehitusloa, ehitusteatise või kaevetööloaga hõlmatud ala ning sellega külgnevad juurdepääsuteede ja tehnovõrkude ning muu taristu ehitusega seotud alad piires, kus ehitustööd võivad otseselt või kaudselt mõjutada säilitatavat haljastust.

Meie inventeerijad on vastavat haridust omavad erialaspetsialistid, kelle poolt koostatud inventuurid aitavad sobitada rajatise olemasolevasse keskkonda ning koostatav dokumentatsioon on sobilik ehitusprojektide kooskõlastamiseks.

Tallinnas, Viimsi, Rae ja Harku vallas on haljastuse inventuuri läbi viimine ning vastava dokumentatsiooni koostamine nõutud enamus ehitusprojektide menetluste juures.

Oluline on märkida, et alates 2020 aastast nõutakse Tallinnas kõikide kavandatavate ehitusprojektide raames (v.a. muruplatsidel, õuealadel ja viljapuuaedades) ka rohttaimede uuringut ning täiendavalt tuleb antud aladel läbi viia looduskaitseliste väärtuste seire.

Rohttaimede uuringu ja looduskaitseliste väärtuste seire kohta loe lähemalt 

Keskkonnabüroo Grün-E osaühing haljastusprojektid maastikuarhitektuur haljastuse hindamine keskkonnakujundus_