Grün-E® - maastikuarhitektuur - taimestiku seiretööd - GEODEESIA -

Parim lahendus
on
keskkonnateadlik
lahendus

Tellimiskeskusest leiate erinevaid keskkonnaalaseid teenuseid, mille toel saab keskkonnasäästlikult sobitada hoone või rajatise olemasolevasse looduskeskkonda.

meie poolt pakutavad

teenused

Maastikuarhitektuur

Haljastusprojektid & maastikukujundus - Asendusistutused - Keskkonnaprojektid

Geodeesia

Geodeetilised alusplaanid - 3D laserskaneerimine

Keskkonnauuringud

Puittaimestiku hindamine - Dendroloogiline inventeerimine - Looduskaitseliste väärtuste seire

tellimiskeskus on valmimisel

hinnaküsimised palume saata

Maastikuarhitektuur

Olgu tegemist pargi, õueala, tänavamaastiku või metsarajaga- maastikuarhitekti tööks on analüüsida, kujundada ja hallata nii looduslikku kui inimtekkelist keskkonda. Keskkonnakujunduse aluseks on olemasoleva looduskeskkonna jätkusuutlikuse tagamine ning elukeskkonna sidumine olemasolevasse loodusesse. Maastikuarhitektuuriline planeerimine tugineb olemasoleva looduskeskkonna kaardistamisele ning keskkonnamõjude analüüsimisele.

 

Puittaimestiku hindamine

Dendroloogilisel inventeerimisel ning puittaimestiku väärtusklassilisel hindamisel on oluline roll loodusliku koosluse  kaardistamisel. Loodusliku koosluse määramine, liigilise asetsemise kaardistamine ning väärtuslike looduskoosluste seire on lahutamatud osad jätkusuutliku elukeskkonna kujundamisel.

 

Grun_e_haljastusprojektid_maastikuarhitektuur_dendroloogiline_inventeerimine_haljastusprojektide_koostamine_puittaimestiku_hindamine_maastikuarhitektuur_uuringud_4.png

Keskkonnauuringud

Grün-E® maastikuarhitektide võimalikult varajane kaasamine planeeringute ja projekttööde juurde tagab looduskeskkonda arvestava elukeskkonna projektdokumentatsiooni vormimise mis on sobilik kooskõlastamiseks nii vastavasisulistes ametkondades kui ka selgesõnaliseks juhendiks keskkonnasäästlike ehitustööde läbiviimiseks.
Grün-E® maastikuarhitektide ja keskkonnakujundajate missioon on olla siduvaks elemendiks Tellija ja elukeskkonna vahel.

tellimiskeskus on valmimisel

hinnaküsimised palume saata

Grün-E® - maastikuarhitektuur - taimestiku seiretööd - GEODEESIA -

Parim lahendus
on
keskkonnateadlik
lahendus

Tellimiskeskusest leiate erinevaid keskkonnaalaseid teenuseid, mille toel saab keskkonnasäästlikult sobitada hoone või rajatise olemasolevasse looduskeskkonda.

meie poolt pakutavad

teenused

Maastikuarhitektuur

Haljastusprojektid & maastikukujundus - Asendusistutused - Keskkonnaprojektid

Geodeesia

Geodeetilised alusplaanid - 3D laserskaneerimine

Keskkonnauuringud

Puittaimestiku hindamine - Dendroloogiline inventeerimine - Looduskaitseliste väärtuste seire

Grun_e_haljastusprojektid_maastikuarhitektuur_dendroloogiline_inventeerimine_haljastusprojektide_koostamine_puittaimestiku_hindamine_maastikuarhitektuur_uuringud_4.png

Puittaimestiku hindamine

Dendroloogilisel inventeerimisel ning puittaimestiku väärtusklassilisel hindamisel on oluline roll loodusliku koosluse  kaardistamisel. Loodusliku koosluse määramine, liigilise asetsemise kaardistamine ning väärtuslike looduskoosluste seire on lahutamatud osad jätkusuutliku elukeskkonna kujundamisel.

 

Maastikuarhitektuur

 Olgu tegemist pargi, õueala, tänavamaastiku või metsarajaga- maastikuarhitekti tööks on analüüsida, kujundada ja hallata nii looduslikku kui inimtekkelist keskkonda. Keskkonnakujunduse aluseks on olemasoleva looduskeskkonna jätkusuutlikuse tagamine ning elukeskkonna sidumine olemasolevasse loodusesse. Maastikuarhitektuuriline planeerimine tugineb olemasoleva looduskeskkonna kaardistamisele ning keskkonnamõjude analüüsimisele.

Keskkonnauuringud

Grün-E® maastikuarhitektide võimalikult varajane kaasamine planeeringute ja projekttööde juurde tagab looduskeskkonda arvestava elukeskkonna projektdokumentatsiooni vormimise mis on sobilik kooskõlastamiseks nii vastavasisulistes ametkondades kui ka selgesõnaliseks juhendiks keskkonnasäästlike ehitustööde läbiviimiseks.
Grün-E® maastikuarhitektide ja keskkonnakujundajate missioon on olla siduvaks elemendiks Tellija ja elukeskkonna vahel.

tellimiskeskus on valmimisel

hinnaküsimised palume saata

TELLIMISKESKUS ON VALMIMISEL

PEAGI SAAB TELLIDA 


uued tooted