Allahindlus!

Haljastusprojekti koostamine 1001-3500 m²

948,00 758,40 sis. käibemaksu 20%

Haljastusprojekti koostamine.

Teostamise tähtaeg: max. 16 tööpäeva alates kalendris valitud kliendikohtumise kuupäevast

NB! Ennem tellimist palume tutvuda all pool oleva teenuse kirjeldusega!!

Haljastusprojekti koostamisel võetakse aluseks olemasolev looduskeskkond, keskkonna tulevikuperspektiiv,  olemasolevate ning kavandatavate ehitiste ja rajatiste paiknemised ning soovi korral lähenetakse haljastuslahenduse loomisel kliendi vajadustele, soovidele ja nägemustele tuginevast vaatenurgast.

Meie poolsed maastikuarhitektid on aastate jooksul kujundanud kordumatuid eraaedasid, mainekaid objekte avalikus ruumis ning suurobjektidena pakkunud haljastuslahendusi nii trassikorridoridele kui uutele elamurajoonidele. Täpsema loetelu nimekamatest objektidest leiate meie kodulehelt “Portfolio” sektsiooni alt.

Antud teenus eeldab topo-geodeetilise alusplaani olemasolu.*
Antud teenuse tellimiseks on soovitatav haljastuse inventeerimise aruande olemasolu.**

-
+
Kauba müüja on : Keskkonnabüroo Grün-EVendor Profile: View My Profile
Contact Vendor: Login or Register to Contact Vendor

Specs

Category: Tags: ,

Kirjeldus

Haljastusprojekti koostamine koosneb alljärgnevatest etappidest:

 • Tutvumine objektiga ja olemasoleva keskkonnaga.
 • Kohtumine kliendiga ning kliendi soovide kaardistamine.
 • Haljastusprojekti kontseptsiooni koostamine.
 • Kontseptsioonile tugineva haljastuslahenduse loomine.

Haljastusprojekt sisaldab:

 • Seletuskiri.
 • Istutatavate taimede nimekirjaline loetelu.
 • Istutatavate taimede koguste loetelu.
 • Soovitused istutatavate taimede kvaliteedinõuetele.
 • Soovitused ja nõuded olemasoleva haljastuse majandamiseks.
 • Soovitused ja juhendid taimede istutamiseks.
 • Soovitused ja juhendid taimede istutusjärgsele hooldamisele.
 • Tesotatavate tööde mahtude tabel .xlsx vormingus.***
 • Haljastusjoonis

 

Haljastusprojekti koostamisel arvestatakse erialaste nõudmistega (istutuskaugus taristust, istutuste minimaalsed vahed ning kasvuruumi tagamine, kasvukohatüübile omaste taimede valik jne.)

Haljastusprojekt ei sisalda teede ja platside lahendust, väikevormide lahendust, vertikaalplaneerimist ega 3D modelleerimist.  Vastavad teenused on saadavad sektsioonist Maastikuarhitektuur->> Maastikuarhitektuursed projektid.

Kui haljastusprojekt tellitakse ehitusprojekti kooskõlastamise raames või samaaegselt mõne teise toiminguga mille käigus likvideeritakse olemasolevat haljastust, on võimalik projektis toodud haljastuslahendust kasutada asendusistutuste kompenseerimiseks.

Täiendav info

Hind sisaldab ametkondade poolsete märkuste järgset tööde korrigeerimist.

Teenuse hind eeldab projekteerimistöid antud teenuse nimes sisalduvas mahus- haljastatava maa-ala ulatuses.

Hind sisaldab 1x muudatusi seoses  ehitusprojekti täiendavate muudatustega. Täiendavad muudatused on tellitavad rubriigist Maastikuarhitektuur –>Maastikuarhitektuursed lisateenused.

Hind sisaldab 1x muudatusi seoses  kliendi soovide või vajaduste muutumisega. Täiendavad muudatused on tellitavad rubriigist Maastikuarhitektuur –>Maastikuarhitektuursed lisateenused.

Hind sisaldab 1h. haljastusalast konsultatsiooni. Täiendavad konsultatsioonid on tellitavad rubriigist Konsultatsiooniteenused –> Maastikuarhitekti konsultatsioon

Põhjalikuma haljastuslahenduse tellimiseks palume vaadata teenuseid “Haljastusprojektid” ja “Maastikuarhitektuur”

Valmis lahendus edastatakse kliendile digitaalsel kujul. Kammköites väljatrüki saab tellida rubriigist Maastikuarhitektuur –>Maastikuarhitektuursed lisateenused

Teenuse kirjelduses on toodud tähtaeg tööpäevades- Tellijale esitatakse antud tööpäevade jooksul esmane lahendus. Kui Tellija ei ole esitanud oma ettepanekuid 5 tööpäeva jooksul, vormistatakse töö kokku projektlahenduseks.

*Kui haljastusprojekt on osa  ametkondades kooskõlastatavast projektdokumentatsioonist, on vajalik topo-geodeetiline alusplaan (.dwg).
Kooskõlastusi mitte vajavate haljastusprojektide puhul on näiteks Tallinnas võimalik kasutada avalikest registritest pärinevaid alusplaane. Mõlemad teenused on leitavad rubriigist Keskkonna kaardistamine ->>Geodeetilised alusplaanid registrile / Geodeetilised alusplaanid eskiisjoonistele

**Kui haljastusprojekt on mõeldud osana  ametkondades kooskõlastatavast projektdokumentatsioonist, siis on vajalik läbi viia olemasoleva haljastuse inventuur. Vastava teenuse saab tellida rubriigist Keskkonnauuringud ->> Haljastuse inventuur

***Mahtudetabel annab ülevaate teostatavate tööde ulatusest ning on aluseks hinnapakkumiste küsimisel. Mahtude tabel ei ole aluseks töövõtulepingute sõlmimisel. Haljastustööde tellimisel soovitame kasutada meie poolset konsultatsiooni või  järelevalve teenust mille leiate rubriigist Konsultatsiooniteenused ->> Haljastustööde konsultatasioon ja ehituse aegne järelevalve

Arvustused

Tooteülevaateid veel ei ole.

Arvustust saavad kirjutada ainult need sisseloginud kasutajad, kes on antud toote ostnud.