Haljastuse inventeerimine 301-400 objekti

1.229,00 sis. käibemaksu 20% 4 päeva

Dendroloogiline inventuur / Dendroloogiline hindamine

Teostamise tähtaeg: max. 10 tööpäeva alates kalendris valitud alguskuupäevast

NB!

Tellimuse kinnitamiseks tuleb saata alusplaan digidoc kaustana või .dwg; .dxf vormingus  tellimiskeskus@grune.ee 

Subject reale palume lisada tellimuse aadressi. 

Tallinnas, Viimsi-, Harku- ja Rae vallas ning teistes omavalitsustes kehtivate  määruste kohane haljastuse inventeerimine. Haljastuse inventeerimine on kohustuslik läbi viia enne kavandavat ehitustegevust maa-alal, millel kasvavad puit- ja rohttaimed.

Antud teenus eeldab topo-geodeetilise alusplaani olemasolu.*

Objektideks loetakse kõik puud ja põõsad (põõsarühmad) mis kasvavad kinnistu piires. Täiendavalt tuleb hinnatavate objektide hulka lugeda kinnistuga seotud taristutu e. teede ja kommunikatsioonide ulatuses kasvavad taimed ning kinnistu ümbruses kasvavad puud, millede võra ulatub kinnistule. Viljapuud arvestatakse kokku ühe objektina (viljapuuaed)

Teenus EI SISALDA rohttaimede uuringut ega looduskaitseliste väärtuste kajastamist**

Kirjeldus

Haljastuse inventuur on sobiv ehituskrundil või muul kinnistul ehitusega (rajatistega) seonduvate toimingute kooskõlastamiseks ametkondades.

Puittaimede inventeerimise eesmärgiks ehituskrundil on määratleda olenevalt kõrghaljastuse väärtusest täpselt hoonete ja/või rajatiste paiknemine krundil selliselt, et säiliks väärtuslik kõrghaljastus ning arvestatakse väärtuslike puude ja põõsaste võra ning juurestiku ulatusega.

Täiendava ja täpsema info leiab siit… 

Tööde käigus viiakse läbi alljärgnevad toimingud:

Välitööd 

 • Inventeeritakse dendroloogilised objektid ning kantakse mõõdud välitööde toimikusse.
 • Tuvastatakse hooldus- või kujunduslõikust vajavad taimed.
 • Kaardistatakse ohtlikud või raiet vajavad puud.
 • Tuvastatakse loodusliku kooslust ohustavad võõrliigid.
 • Määratakse hinnatavatele objektidele väärtusklass (I-V klass).

Vormistustööd

 • Vormistatakse seletuskiri.
 • Antakse soovitusi olemasoleva haljastuse majandamiseks.
 • Näidatakse ära liikide taluvus keskkonnamuutustele.
 • Kirjeldatakse kinnistul oleva haljastuse üldseisu.
 • Koostatakse tulemuste kokkuvõte.
 • Moodustatakse inventeeritud objektide koondtabel
 • Vormistatakse joonised.

Kliendile antakse üle 

 • Koonddokument (.pdf)
 • Määruste järgsed dokumendifailid ametkondadele esitamiseks (.xlsx)
 • Likvideeritava taimestiku asendusistutuse maksumuse arvutused.***
 • Koostatud joonised ja skeemid (.pdf, .dwg)
 • Kõik dokumendid esitatakse digiallkirjastatud kaustas.

* Haljastuse inventuur eeldab topo-geodeetilise alusplaani olemasolu. Tellimuse kinnitamiseks tuleb saata alusplaan digidoc kaustana või .dwg; .dxf vormingus  tellimiskeskus@grune.ee 

Subject reale palume lisada tellimuse aadressi.

**Teenus EI SISALDA rohttaimede uuringut ega looduskaitseliste väärtuste kajastamist ning on sobiv koduõue või muu niidetava murupinnaga  õueala hindamiseks. Vastavate uuringute tellimisel lisage täiendavad uuringute tellimused ostukorvi.

*** Puittaimestiku likvideerimisega seotud kompenseerimise toiminguid on võimalik läbi viia sama kinnistu raames.   Asendusistutute kooskõlastamiseks on vaja esitada koos projektdokumentatsiooniga vastavasisuline istutusplaan ehk istutusjoonis.  Asendusistutustega seotud eskiiside koostamise teenuse leiate meie poolt pakutavate maastikuarhitektuursete teenuste alt.

Teenusega saadav toode on digitaalne ning edastatakse kliendile e-posti teel või allalaetava viitena  veebikeskkonnas Minu konto-> Minu allalaetavad failid.  Prinditud kausta saamiseks lisa vastav teenus ostukorvi.

Arvustused

Tooteülevaateid veel ei ole.

Arvustust saavad kirjutada ainult need sisseloginud kasutajad, kes on antud toote ostnud.