TELLIMISKESKUS &

HINNAKIRJAD

Maastikuarhitektuur

Haljastusprojektid & maastikukujundus - Asendusistutused - Keskkonnaprojektid

Geodeesia

Geodeetilised alusplaanid - 3D laserskaneerimine

Keskkonnauuringud

Puittaimestiku hindamine - Dendroloogiline inventeerimine - Haljastuse inventuur - Looduskaitseliste väärtuste seire

müük

Aet Aveli Saag

Juhatuse liige

+372 5681 9009

aveli@grune.ee

HALJASTUSPROJEKTID

Hinnakiri

aveli@grune.ee

Keskkonnauuringud

Hinnakiri

aveli@grune.ee