Metsaregistri arendus aitab piirinaabreid raietest paremini teavitada

Panoraamvaade üle metsa

Neljapäev, 26. November 2020

Keskkonnaameti tellimusel valmis metsaregistri arendus, et piirinaabreid metsateatisega registreeritud uuendusraietest teavitada. Teavitusi saavad nüüdsest ka metsaomanikud, kelle metsa kohta esitatakse uued inverteerimisandmed. Teavituste saamiseks tuleb riigiportaali (eesti.ee) e-aadress aktiveerida.

Uuendusraie maksimaalne pindala on seadusega piiratud. Seetõttu mõjutab ühele metsaomanikule antud raieluba ka piirinaabrite tegevust oma metsades. Keskkonnaameti metsaosakonna juhataja Olav Etverki sõnul on arenduse eesmärk innustada metsaomanikke ja piirinaabreid rohkem suhtlema. „Soovime, et metsaseadusele vastava uuendusraie taotluste kinnitamisel saaksid selle kohta teavituse ka naaberkinnistute omanikud, et piirinaabrid saaksid kokku leppida raietööde ajas, laoplatside paiknemises, väljaveoteedes, raie võimalike mõjude leevendamises, aga ka näiteks suurema säilik- või seemnepuude säilitamises,“ sõnab ta. Vajadusele sellise lahenduse järele on viidanud ka õiguskantsler oma kirjas.

Lisaks loodi koostöös Keskkonnaagentuuriga automaatteavituse lahendus metsaomanikele, kelle metsa on esitatud uued inverteerimisandmed. „Metsaomanik saab teavituse, kui tema kinnistule tehtud metsainventuuri andmed on kantud metsaregistrisse,“ räägib Keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhtivspetsialist Enn Pärt. „Inventeerimisandmed annavad ülevaate metsa paiknemisest, seisundist ja nende alusel on võimalik planeerida metsamajanduslikke töid ning esitada metsateatisi.“

Teavituste saamiseks peab maaomanikel olema riigiportaali eesti.ee meiliaadress aktiveeritud. Riigiportaali laekuvaid e-kirju saab suunata oma igapäevasele meiliaadressile.

  • Metsaomanikud saavad metsaregistri kaudu esitada metsateatisi ehk taotlusi kavandatavate raiete kohta aastas enam kui 20 tihumeetri puidu raiumiseks oma kinnisasjal.
  • Metsa inverteerimine tähendab andmete kogumist metsade iseloomu ja seisundi ning nende paiknemise ja varude suuruse kohta.
  • Keskkonnaamet annab raieid lubavaid otsuseid vaid nendele kavandatud raietele, mille tingimused vastavad õigusaktide nõuetele.

Lisateave:
Jaanus Kala
Keskkonnaameti metsaosakonna nõunik
jaanus.kala@keskkonnaamet.ee
514 4510

Enn Pärt
Keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhtivspetsialist
enn.part@envir.ee

 

Related Articles

Viis keskkonnateadlikku jõuluvalikut

Lõppev aasta on olnud mitmes mõttes eriline ja meeldejääv, pakkudes muuhulgas inimestele rohkem aega iseendaga veetmiseks ning oma harjumuste korrigeerimiseks. Keskkonnaagentuur annab kaasa viis soovitust, et keskkonnateadlikumalt veedetud jõuluaeg hinge rohkem rõõmu ja rahulolu saaksid tuua.

26 riiki asuvad parema ilmaprognoosi nimel koostööd tegema

27. novembril kirjutasid 26 riigi ilmateenistused alla kokkuleppele, et ühendada jõud lühiajalise ilmaprognoosi parendamiseks. Euroopa ja Põhja- Aafrika riikidest koosneva konsortsiumi eesmärk on panustada arendus- ja koostöösse, et pakkuda täpsemat lühiajalist ilmaprognoosi ning tulla toime muutustega infotehnoloogia maastiku ja aina kasvavate andmemahtudega. Loodud konsortsiumi ülesandeks saab muuhulgas teadusarendusena ühise numbrilise ilmaennustusmudeli koodi väljatöötamine.  Kuigi operatiivne ilmaprognooside edastamine jääb ka tulevikus riiklike  ilmakeskuste ülesandeks, aitavad konsortsiumi poolsed uuendused viia teadust paremini rakendustesse.

Eestist sai Euroopa ilmakeskuse täisliige!

Alates 1. detsembrist on Eesti Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse (ECMWF) kahekümne kolmas täieõiguslik liige. Täisliikmelisus võimaldab Eestile juurdepääsu ECMWFi superarvutile ja arhiveerimisruumile, samuti hääleõigusele ECMWFi nõukogus. ECMWF on sõltumatu valitsustevaheline organisatsioon, mille peamiseks ülesandeks on toota kõrgekvaliteedilisi numbrilisi ilmaennustusi, mis on aluseks meteoroloogiateenistustes koostatavatele ilmaprognoosidele ja hoiatustele. Ühiselt hakatakse panustama ka ECMWF-i uuendatud kümne aastase strateegia elluviimisesse.

Responses