Maastikuarhitektuur & haljastusprojektid

Teenuse kirjeldus

Maastikuarhitektuur ja haljastusprojektid

NB! HETKEL UUTE TELLIMUSTE VASTUVÕTTU EI TOIMU!

Meie poolsed maastikuarhitektid on aastate jooksul kujundanud kordumatuid eraaedasid, mainekaid objekte avalikus ruumis ning suurobjektidena pakkunud haljastuslahendusi nii trassikorridoridele kui uutele elamurajoonidele.

Maastikuarhitektuurse projekti  koostamisel võetakse aluseks olemasolev looduskeskkond, keskkonna tulevikuperspektiiv,  olemasolevate ning kavandatavate ehitiste ja rajatiste paiknemised ning soovi korral lähenetakse lahenduse loomisel kliendi vajadustele, soovidele ja nägemustele tuginevast vaatenurgast.

Projekti koostamisel arvestatakse erialaste nõudmistega (istutuskaugus taristust, istutuste minimaalsed vahed ning kasvuruumi tagamine, kasvukohatüübile omaste taimede valik jne.)

Kui maastikuarhitektuurne projekt tellitakse ehitusprojekti kooskõlastamise raames või samaaegselt mõne teise toiminguga, mille käigus likvideeritakse olemasolevat haljastust, on võimalik projektis toodud haljastuslahendust kasutada asendusistutuste kompenseerimiseks.

Meie poolt paktavate teenuste hulgast leiate laias valikus maastikuarhitektuurseid teenuseid- alates eskiisjoonistest ja haljastusprojektidest kuni täislahenduses maastikuarhitektuursete projektideni.

Korrektse maastikuarhitektuurse lahenduse koostamise aluseks on olemasoleva haljastuse inventeerimine.

 

Teenuse kirjeldus

Maastikuarhitektuur & haljastusprojektid

NB! HETKEL UUTE TELLIMUSTE VASTUVÕTTU EI TOIMU!

Meie poolsed maastikuarhitektid on aastate jooksul kujundanud kordumatuid eraaedasid, mainekaid objekte avalikus ruumis ning suurobjektidena pakkunud haljastuslahendusi nii trassikorridoridele kui uutele elamurajoonidele.

Maastikuarhitektuurse projekti  koostamisel võetakse aluseks olemasolev looduskeskkond, keskkonna tulevikuperspektiiv,  olemasolevate ning kavandatavate ehitiste ja rajatiste paiknemised ning soovi korral lähenetakse lahenduse loomisel kliendi vajadustele, soovidele ja nägemustele tuginevast vaatenurgast.

Projekti koostamisel arvestatakse erialaste nõudmistega (istutuskaugus taristust, istutuste minimaalsed vahed ning kasvuruumi tagamine, kasvukohatüübile omaste taimede valik jne.)

Kui maastikuarhitektuurne projekt tellitakse ehitusprojekti kooskõlastamise raames või samaaegselt mõne teise toiminguga, mille käigus likvideeritakse olemasolevat haljastust, on võimalik projektis toodud haljastuslahendust kasutada asendusistutuste kompenseerimiseks.

Meie poolt paktavate teenuste hulgast leiate laias valikus maastikuarhitektuurseid teenuseid- alates eskiisjoonistest ja haljastusprojektidest kuni täislahenduses maastikuarhitektuursete projektideni.

Korrektse maastikuarhitektuurse lahenduse koostamise aluseks on olemasoleva haljastuse inventeerimine.

 

Keskkonnabüroo Grün-E osaühing haljastusprojektid maastikuarhitektuur haljastuse hindamine keskkonnakujundus_