KONSULTATSIOONITEENUS

Teenuse kirjeldus

Konsultatsiooniteenus

 
 • Haljastusalane konsultatsioon objektil
 • Haljastuse kompenseerimiskohustusega seonduvad konsultatsioonid
 • Kinnistu ostueelne keskkonnakohustuste analüüs
 • Asendusistutustega seonduvate maksumuste kalkulatsioon
 • Kõrghaljastuse ohutusakt
 • Kaitsealuse taimestiku analüüs
 • Ümberistutusega seonduvad konsultatsioonid
 • Ehitusaluste raietega seonduva dokumentatsiooni vormistamine ja lubade taotlemine
 • Esindamine ametites
 • Teostatud haljastustööde ekspertiisid
 • Haljastus- ja raietööde järelevalve