Eestist sai Euroopa ilmakeskuse täisliige!

Lipud laual

Teisipäev, 01. Detsember 2020

Alates 1. detsembrist on Eesti Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse (ECMWF) kahekümne kolmas täieõiguslik liige. Täisliikmelisus võimaldab Eestile juurdepääsu ECMWFi superarvutile ja arhiveerimisruumile, samuti hääleõigusele ECMWFi nõukogus. ECMWF on sõltumatu valitsustevaheline organisatsioon, mille peamiseks ülesandeks on toota kõrgekvaliteedilisi numbrilisi ilmaennustusi, mis on aluseks meteoroloogiateenistustes koostatavatele ilmaprognoosidele ja hoiatustele. Ühiselt hakatakse panustama ka ECMWF-i uuendatud kümne aastase strateegia elluviimisesse.

ECMWFi direktor, Dr Florence Rabier tervitab Eesti täisliikmelisust lootuses, et uus etapp muudab kahepoolse koostöö veelgi tugevamaks ja elavamaks. “Mul on hea meel näha Eestit liitumas meie tihedalt seotud ECMWF riikide grupiga ja ma olen kindel, et Eesti panus aitab oluliselt kaasa ilmateaduse arendamisele. Koostöös peitubki meie edu võti ning kõigil meil, kes me meteoroloogia kogukonda kuulume, on midagi üksteisele pakkuda ning midagi üksteiselt õppida,” kommenteeris Rabier.

Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala avaldab samuti headmeelt Vabariigi Valitsuse otsuse üle liitumisprotsess vaatamata keerulisele ajale edukalt lõpuni viia. “Täisliikmelisus ECMWFi juures on meie sihiks olnud juba üle kümnendi ning kiire innovatsiooni ja kasvava konkurentsi tingimustes omab kuulumine sellisesse organisatsiooni veelgi suuremat väärtust,” ütles Ala. “Oleme pikisilmi oodanud sealse superarvuti kasutamise võimalust, samuti võimalust uusi avanevaid ressursse igapäevatöös rakendada,” sõnas Ala lootusrikkalt ning lisas, et ilma prognoosimine põhineb matemaatilistel arvutustel ning arvutusressursi vajadus selle tarbeks kasvab pidevalt. Koos ressursiga tuleb ECMWFist kaasa ka kompetents, mis aitab meil oma tööd kõrgemale tasemel viia.

ECMWF on üks maailmatasemel keskustest, mis tegeleb nii teadus- kui ka operatiivtööga. Sõltumatu valitsustevahelise organisatsiooni tegevust toetab 34 liikmesriiki – 22 nendest on organisatsiooni täisliikmed ning 12 on koopereerunud liikmed. Eesti on olnud koopereerunud liige alates 2005. aastast, alates 1. detsembrist 2020 täisliige.

Vaata ka siit ECMWF teade: https://www.ecmwf.int/en/about/media-centre/news/2020/ecmwf-welcomes-estonia-23rd-member-state

 ECMWF logo

Related Articles

26 riiki asuvad parema ilmaprognoosi nimel koostööd tegema

27. novembril kirjutasid 26 riigi ilmateenistused alla kokkuleppele, et ühendada jõud lühiajalise ilmaprognoosi parendamiseks. Euroopa ja Põhja- Aafrika riikidest koosneva konsortsiumi eesmärk on panustada arendus- ja koostöösse, et pakkuda täpsemat lühiajalist ilmaprognoosi ning tulla toime muutustega infotehnoloogia maastiku ja aina kasvavate andmemahtudega. Loodud konsortsiumi ülesandeks saab muuhulgas teadusarendusena ühise numbrilise ilmaennustusmudeli koodi väljatöötamine.  Kuigi operatiivne ilmaprognooside edastamine jääb ka tulevikus riiklike  ilmakeskuste ülesandeks, aitavad konsortsiumi poolsed uuendused viia teadust paremini rakendustesse.

Viis keskkonnateadlikku jõuluvalikut

Lõppev aasta on olnud mitmes mõttes eriline ja meeldejääv, pakkudes muuhulgas inimestele rohkem aega iseendaga veetmiseks ning oma harjumuste korrigeerimiseks. Keskkonnaagentuur annab kaasa viis soovitust, et keskkonnateadlikumalt veedetud jõuluaeg hinge rohkem rõõmu ja rahulolu saaksid tuua.

Responses