Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele 3. mai 2006 nr 34 on puittaimes-tiku  ja haljastuse dendroloogiline inventeerimine (dendroloogiline uuring)  kohustuslik läbi viia detailplaneeringute ja ehitusprojektide menetlemisel aladel, millel kasvavad puittaimed ja kaitsealused taimeliigid.

 

Puittaimestiku hindamine on vajalik EHITUSPROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS Tallinna Keskkonnaametis.

OÜ Grün-E teostab puittaimestiku hindamist- rahva keeli ka "dendroloogilist inventeermist".

Hindamine viiakse läbi kahes etapis:

  • välitööd

  • digitaliseerimistööd

Tööde teostamiste tähtaeg (kuni 150 puud) jääb

üldiselt 1-5 tööpäeva vahele, mille käigus tellija saab:

  • digitaliseeritud töö dwg, xlsx, docx ja pdf vormingus

  • digitaalselt allkirjastatud töö esitamiseks Tallinna Keskkonnaametile

  • vajadusel väljatrüki (Lisandub 15 eur + km. väljatrüki kohta. Hind sisaldab kätte toimetamist)

  • likvideeritava haljastuse haljastusväärtuse kompenseerimise arvutuse Tellija poolt esitatud numbrilise loetelu alusel

  • Juhime tähelepanu, et alates 01.07.2019.a. tuleb kõikidel Tallinnas asuvatel planeeringualadel viia looduskaitseliste väärtuste uuring. 


    Uuringu kohta saab põhjalikumalt lugeda SIIT.

 

 

Hinnakiri:

1-20 puud- hind kuni 200eur

20-50 puud - hind 240 eur

50-100 puud- hind 280 eur

100-150 puud- hind 340 eur

150-... puud- hind kokkuleppel.

Püsiklientidele koostame pakkumise, mis on kuni 40% soodsam tavahinnakirjast
 

 

Hindadele lisandub käibemaks.

 

Antud hinnad on ligikaudsed. Täpse hinnapakkumise koostamiseks on vaja saata geoalus PDF, JPG või DWG vormingus

e-postile grune@grune.ee

 

Looduskaitseliste väärtuste uuringute hinnakiri
Uuringuala suurus m²
1-1000 0.8 eur /m²
1000-3000 0.6 eur /m²
3000-6000 0.4 eur /m²
6000-10000 0.28 eur /m²
10000-15000 0.23 eur /m²
15000-30000 0.19 eur /m²
30000-60000 0.16 eur /m²
60000-100000 0.14 eur /m²

avaleht