Koduaia rajamist tuleb alustada haljastusprojekti loomisest. Oleme aastate jooksul koostanud haljastusprojekte eraaedadele, tööstusobjektidele ja kaubanduskeskustele.

Haljastusprojekti puhul on oluline, et haljastus sobituks ümbritsevasse keskkonda, oleks esteetiliselt sobiv ning arvestaks kliendi soovidega. Olgu haljastusprojektiks eskiislahendus asendusistutuste jaoks, eelprojekt koduaia rajamiseks või põhiprojekt tööde tellimiseks, tagame, et meie klient saab soovitud teenuse.

Meie haljastusprojektide hinnad on taskukohased, tööde teostamine kiire ning kokkulepitud tähtaegadest peame kinni. Näiteks ca 1000 m² krundiga eramu eskiisprojekt koos taimede loeteluga maksab 220 eurot, keskmise tööstusobjekti või kortermaja haljastusprojekt algab 480 eurost.  

 

 

 

 

 

 

OÜ Grün-E hinnakiri 2018/2019      
           
           
HALJASTUSESKIISIDE JA PROJEKTIDE HINNAKIRI      
           
Projektala kogumaht m² Istutuste eskiisjoonis Haljastusprojekt Vertikaalplaneerimine Tähtaeg tööpäevades  
1-1000 220.00 380.00 420.00 5  
1001-3500 380.00 490.00 860.00 8  
3501-5000 640.00 790.00 1240.00 10  
5001-8000 890.00 1120.00 1750.00 12  
8001-10000 1320.00 1590.00 2460.00 14  
10000-..... Kokkuleppel Kokkuleppel Kokkuleppel Kokkuleppel  
           
MAASTIKUARHITEKTUURSETE PROJEKTIDE HINNAKIRI      
           
  Haljastuslahendus Teed / Platsid Väikevormide lahendus Vertikaalplaneerimine Tähtaeg tööpäevades
1-1000 380.00 260.00 110.00 420.00 8
1001-3500 490.00 380.00 260.00 860.00 10
3501-5000 790.00 490.00 380.00 1240.00 12
5001-8000 1120.00 790.00 490.00 1750.00 14
8001-10000 1590.00 1120.00 790.00 2460.00 18
10000-..... Kokkuleppel Kokkuleppel Kokkuleppel Kokkuleppel Kokkuleppel

 

Hind ei sisalda olemasoleva puittaimestiku hindamist.

Projektala kogumaht m²- Aluseks võetakse kogu kinnistu või projektiga seonduva maa ala

pindala koos hoonete ja rajatistega.

Tähtaeg tööpäevades- Tellijale esitatakse antud tööpäevade jooksul esmane lahendus. Kui Tellija ei ole esitanud

oma ettepanekuid 5 tööpäeva jooksul, vormistatakse töö kokku projektlahenduseks

3D modelleerimine- 40% koostatava projekti kogumaksumusest

Hinnakiri on ligikaudne. Töö maksumus esitatakse hinnapakkumisena.

Hinnakirja koostamisel on eeldatud, et töö teostamise aluseks on lõplik projektlahendus koos kujundatud

teede ja platsidega ning välja töötatud trasside lahendusega

Hind sisaldab 1x muudatuse sisse viimist- seoses projektlahenduse üldise muutumisega. Iga järgnev muudatus al 60 eur.

Hind sisaldab ametkondade poolsete märkuste järgset tööde korrigeerimist,

mis tulenevad haljastuslahendusele esitatud täiendavatest nõudmistest

Tellimisel kehtib ettemaks 50%

Kõikidele esitatud maksumustele lisandub käibemaks 20%

 

Asendusistutuste eskiisjoonis sisaldab:

 

Esitatakse uushaljastuse lahendus ning nõuded istikutele (lehtpuuistiku kõrgus ja rinnasdiameeter,

okaspuuistiku kõrgus ja juurekaela läbimõõt, põõsaistiku kõrgus ja vähim okste arv), istutus- ja hooldustöödele.

Uushaljastuse projekteerimisel lähtutakse sobivusest piirkonda ning hooldatavusest.

Projekteerimistööd koostatakse maastikuarhitekti poolt

 

Haljastusprojekt sisaldab:

Kontseptsiooni välja töötamine

Esitatakse uushaljastuse lahendus ning nõuded istikutele (lehtpuuistiku kõrgus ja rinnasdiameeter,

okaspuuistiku kõrgus ja juurekaela läbimõõt, põõsaistiku kõrgus ja vähim okste arv), istutus- ja hooldustöödele.

Uushaljastuse projekteerimisel lähtutakse kliendi soovidest, sobivusest piirkonda ning hooldatavusest

Kasutatava taimmaterjali loetelu ning kirjeldused

Haljastusprojekti sidumine asendusistutustega

Garantiiaegse hooldamise nõuded

Projekteerimistööd koostatakse maastikuarhitekti poolt

 

 

"Eskiisilt tundub, et kõik see millest me krundil rääkisime, mis meile meeldib , millised taimed (bonsaid, okaspuud, mõni väike viljapuu) jne, said ilusasti paika. Haljastus on väga hea ning meeldib, ei oskaks midagi muud sinna tahta"- Triinu M. - Eraaia haljastusprojekti loomine Veskimöldres 2016

"Meie poolt on projekt kooskõlastatud. Korralikult tehtud, ei oska midagi lisada" - Toivo A. - Espak Ehituskapluse haljastusprojekti loomine 2016

avaleht